Nakshatra Suktham – Ashwini

Ad

niveshanee sangamanee vasoonaam vishvaa roopaaNi vasoonyaaveshayantee | sahasraposhagm
subhagaa raraaNaa saa na aaganvarchasaa samvidaanaa | yatte devaa
adadhurbhaagadheyamamaavaasye savasanto mahitvaa | saa no yagyam pipruhi vishvavaare
rayinno dhehi subhage suveeram ||

Share The Light
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Be the first to comment

Leave a Reply